Lemmikud

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebilehe pulmaautod.ee isikuandmete vastutav töötleja on ATOB OÜ (registrikood 14417287) asukohaga Harjumaa, Rae vald, Tiigi tn 5-23, 75301, tel (+372) 57 501 572 ja e-post info@pulmaautod.ee.

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

-nimi, aadress, telefoninumber ja emaili aadress;
-broneeringutega seotud andmed;
-klienditoe andmed.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi päringute ja broneeringute haldamiseks. Päringute andmeid (kaube ja teenuse valik, kuupäev, kellaaeg, kliendi andmed) kasutatakse autode broneeringute ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Isikuandmeid nagu email, aadress, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada päringute ja broneeringute osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebilehe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebilehe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

VASTUVÕTJAD, KELLELE ISIKUANDMED EDASTATAKSE

Isikuandmed edastatakse veebilehe klienditoele broneeringute ja päringute ajaloo haldamiseks ning kliendiprobleemide lahendamiseks.

TURVALISUS JA ANDMETE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse ATOB OÜ veebiserveris, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks. Juurdepääs isikuandmetele on veebilehe töötajatel ja partneritel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebilehe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebileht rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebilehe volitatud töötlejatele (nt andmemajutus) toimub veebilehe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge emaili teel.

SÄILITAMINE

Veebilehe kliendiandmed säilitatakse seni, klient soovib neid eemaldada, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

KUSTUTAMINE

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega emaili teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@pulmaautod.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).